Vekaletname
AVUKAT : Mehmet ÇAKIR
T.C.K.N   : 000 000 000 00
BARO    : KAYSERİ BAROSU

Genel vekaletnamede ayrıca ahzukabz, sulh, ibra, dava ve temyizden feragat, kabul, vazgeçme, tebliğ alma, temlik etme, adli sicil kaydı isteme, yaş ve ad soyad davası açma, arabuluculuk yoluna başvurma yetkilerini de ekletmeniz gerekmektedir. 

Veraset intikal, boşanma, tanıma ve tenfiz, şirket kuruluşu, gayrimenkul alım ve satımı, ipotek, şirket hisse devri, vergi dairesi işlemleri, gayrimenkul kira işlemleri gibi işlemlerde özel yetkiler ve düzenlemeler gerekmektedir. 

Uygulamada Noterler tarafından çıkarılan vekaletnamelerde bahsi geçen hususlar genellikle vekalete yazılmakta ise de zaman ve hak kaybına uğramamak adına açılacak davanın niteliğine göre vekalet çıkarmadan önce tarafımızla irtibata geçerek gerekli bilgileri talep etmenizde fayda vardır.