HAKKIMIZDA
MEHMET ÇAKIR HUKUK BÜROSU
Kayseri'de faaliyet gösteren, müvekkil ve dosya durumuna göre Türkiye'nin çeşitli illerinde dava ve duruşmaları takip eden Avukat Mehmet Çakır Hukuk Bürosu; bir taraftan makale ve Yargıtay kararları yayımlayarak hukuk bilgisine erişimi kolaylaştırıp hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verirken diğer taraftan ağırlıklı olarak Aile Hukuku, İş Hukuku, Miras Hukuku, Ceza Hukuku, Kira Hukuku, İcra ve İflas Hukuku ve Takip İşlemleri, Gayrimenkul Hukuku, Ticaret ve Şirketler Hukuku, Şahıslar Hukuku, Rekabet ve Fikri Mülkiyet Hukuku olmak üzere hukukun farklı alanlarında güncel sorun ve gelişmeleri takip ederek, müvekkillerine en güncel hukuki hizmeti sunmaktadır.

Öncelikli amacımız müvekkillerimizin ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda en etkili hukuki desteği sağlamaktır. Bu amaçla müvekkillerimiz ile yakın işbirliği kurmak suretiyle ilgili sektörün özellikleri çerçevesinde müvekkillerimizin ihtiyaçlarını belirlemekte ve bu ihtiyaçlara cevap verecek gerçekçi bir çalışma şekli sunmaktayız.

Vizyonumuz:
Edinmiş olduğumuz hukuki bilgi ve tecrübelerimizi, adalet ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda kullanarak mesleğimizi gereği gibi ifa etmektir.

Misyonumuz:
Müvekkillerimi özenle temsil ettiğimize, bilcümle haklarını korumak ve savunmak için gereken her türlü hukuki mücadeleyi vereceğimize dair inanç ve güvenlerini kazanma esasına dayanmaktadır. Bu doğrultuda müvekkillerimiz, faaliyetleri ile doğrudan veya dolaylı şekilde ilgili tüm hukuki konularda tarafımızca bilgilendirilmekte, gerekli olduğu takdirde olası hukuki risklere karşı önceden uyarılmakta ve kendilerine gereken her aşamada hukuki yardım sağlanmaktadır.

Büromuz müvekkillerimizin hukuki ihtiyaçlarına zamanında ve etkili şekilde cevap vermek ve faaliyetlerinin başarısını sağlamak amacıyla tüm kişisel bilgi birikimi ve tecrübelerini kullanır. Müvekkillerimizin hukuki sorunları daima ilgili alanda bizzat takip edilir ve müvekkil bilgilerinin gizliliğine azami dikkat gösterilir.