KARARLAR
Kapı Kilidi Değiştirme Suretiyle Resmi Nikahlı Eşin Eve Girişinin Engellenmesi

YARGITAY

18. CEZA DAİRESİ

Esas Numarası: 2019/9640

Karar Numarası: 2020/1752

Karar Tarihi: 21.01.2020

KAPI KİLİDİNİN DEĞİŞTİRİLEREK EŞİN EVE GİRİŞİNİN ENGELLENMESİNİN KÖTÜ MUAMELE SUÇUNU OLUŞTURDUĞU - Sanığın, Resmi Nikahlı Eşi Olan Katılan İle Aralarındaki Anlaşmazlık Nedeniyle Evde Olmadığı Sırada Kapı Kilidini Değiştirdiği - Katılanın Eve Girmesini Engellediği- Kötü Muamele Suçunun Oluştuğu

ÖZETİ: Sanığın, resmi nikahlı eşi olan katılan ile aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle evde olmadığı sırada kapı kilidini değiştirdiği ve katılanın eve girmesini engellediği olayda, eylem kötü muamele suçunu oluşturmaktadır.

KARAR

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Sanığın, resmi nikahlı eşi olan katılan ile aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle evde olmadığı sırada kapı kilidini değiştirdiği ve katılanın eve girmesini engellediği olayda, eyleminin TCK'nın 232/1. maddesinde düzenlenen kötü muamele suçunu oluşturduğu gözetilmeden, sanık hakkında beraat kararı verilmesi,

Kanuna aykırı ve O Yer Cumhuriyet Savcısı’nın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 21/01/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bu metin toplam 185 defa görüntülenmiştir