KARARLAR
Anne adının düzeltilmesi DNA testinin zorunluluğu

ÖZET: Çocuğun, başka anne adına nüfusta kayıtlı olması nedeniyle anne adının düzeltilmesi istemli davada, hastane doğum raporu, tanık beyanları olsa dahi DNA testi yapılmadan karar verilemez.


 

T.C.

YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/14733

K. 2013/2693

T. 28.2.2013

 

• NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Kamu Düzeni İle Yakından İlgili Olup Mahkemeler Hiç Bir Kuşku ve Duraksamaya Neden Olmaksızın Doğru Sicil Oluşturmak Zorunda Olduğu )

 

• DOĞRU SİCİL OLUŞTURMA ZORUNLULUĞU ( Nüfus Kayıtlarındaki Düzeltme Davaları Kamu Düzeni İle Yakından İlgili Olup Mahkemeler Hiç Bir Kuşku ve Duraksamaya Neden Olmaksızın Doğru Sicil Oluşturmak Zorunda Olduğu )


• DNA TESTİ ( Nüfus Kaydı Düzeltme Davası - Sadece Taraf Beyanları İle Tanık Anlatımları ve Özel Hastanede Düzenlenmiş Doğum Raporu İle Yetinilmeyip İddia İle İlgili Olarak DNA Testi Yaptırılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )

 

5490/m. 36

 

ÖZET : Davacı vekili dava dilekçesinde, davalıların çocuğu olarak nüfusa kayıtlı kişinin M. A. B.'ın davacının çocuğu olduğunun tespiti ile nüfus kaydının buna göre düzeltilmesini istemiştir. Nüfus kayıtlarındaki düzeltme davaları, kamu düzeni ile yakından ilgili olup mahkemeler hiç bir kuşku ve duraksamaya neden olmaksızın doğru sicil oluşturmak zorundadır. Somut olayda sadece taraf beyanları ile tanık anlatımları ve özel hastanede düzenlenmiş doğum raporu ile yetinilmeyip, iddia ile ilgili olarak DNA testi yaptırılarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir.


DAVA : Davacı vekili dava dilekçesinde, davalıların çocuğu olarak nüfusa kayıtlı M. A. B.'ın davacının çocuğu olduğunun tespiti ile nüfus kaydının buna göre düzeltilmesini istemiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

 

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

 

KARAR : Davacı vekili dava dilekçesinde; M. A. B.'ın, davalılar nüfusuna çocukları olarak kaydedildiğini, ancak gerçek annesinin davacı olduğunu bildirerek, davacının M. A. B.'ın annesi olduğunun tespiti ile gerçeği yansıtmayan mevcut kaydın düzeltilmesini istemiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.

 

Nüfus kayıtlarındaki düzeltme davaları, kamu düzeni ile yakından ilgili olup mahkemeler hiç bir kuşku ve duraksamaya neden olmaksızın doğru sicil oluşturmak zorundadır. Somut olayda sadece taraf beyanları ile tanık anlatımları ve özel hastanede düzenlenmiş doğum raporu ile yetinilmeyip, iddia ile ilgili olarak DNA testi yaptırılarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi doğru görülmemiştir.


SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 28.02.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Bu metin toplam 120 defa görüntülenmiştir