KARARLAR
Ani gelişen çok taraflı kavgada bıçakla kasten yaralama yerine öldürmeye teşebbüsten hüküm kurulması

T.C.

Yargıtay

1. Ceza Dairesi

 

Esas No:2013/5924

Karar No:2014/3808

K. Tarihi:11.7.2014

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

1)Sanık Yaşar müdafiinin yasal süreden sonra olan duruşmalı inceleme isteminin CMUK'nun 318.maddesi uyarınca reddine karar verilmiştir.

2)Sanıklar Halim ve Yaşar müdafiilerinin temyiz istemlerinin sanıklar hakkındaki mahkumiyet hükümlerine yönelik olduğu kabul edilerek, sanıklar hakkında mağdur Emrah'ı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerinin incelenmesinde;

 

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıklar Halim ve Yaşar'ın suçlarının sübutu kabul, takdire ilişen cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçeler ile reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bozma nedeni dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık Halim müdafiinin bir sebebe dayanmayan, sanık Yaşar ve müdafiinin sübuta, haksız tahrikin varlığına yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Oluşa ve dosya içeriğine göre; olay tarihinde mağdur Emrah'ın arkadaşı olan Murat'ı cadde üzerinde park halinde bulunan aracında oturduğunu görmesi üzerine kendi aracını da Murat'ın aracının yan tarafına çekerek sohbet etmeye başladıkları, iki aracın yan yana park etmesi nedeniyle yolun bir kısmının kapandığı ancak yol kenarında araçların geçmesi için gerekli mesafenin bulunduğu, sanıklar Halim ve Yaşar'ın da içinde bulunduğu akrabaları Sait'in kullanmakta olduğu araç ile mağdur Emrah'ın aracının arkasında durdukları, araçtan inen sanık Halim'in alış veriş için markete girdiği, tekrar araca döndükten sonra Sait'in aracı hareket ettirmek istediği ancak mağdur Emrah'ın önünde park etmiş olması nedeniyle geçemediği bu nedenle camdan kafasını çıkartarak arkadaşı Murat ile sohbet eden mağdur Emrah'a hitaben "arabanı çeksene lan" demesi üzerine mağdur Emrah'ın aracından indiği, Sait'in de araçtan inerek Emrah'ın üzerine yürüdüğü, aralarında tartışma çıktığı, Murat'ın araya girerek tarafları ayırmaya çalıştığı esnada Sait'in mağdur Emrah'ın yüzüne yumruk attığı, araya girenler tarafından kavganın yatıştırılması sonrasında Sait ve yanındaki sanıkların araca bindikleri, Sait'in ayrılacağı esnada Murat'a hitaben "seninle görüşeceğiz, seni gördüğüm yerde geberteceğim" diyerek tehdit etmesi üzerine Murat'ın da elindeki araç parlatıcısını Sait'in aracına doğru fırlattığı, Sait ile sanıklar Halim ve Yaşar'ın araçtan inerek Sait'in, Murat'ı kovaladığı, sanıklar Halim ve Yaşar'ın ise mağdur Emrah'ı yakaladıkları, sanık Halim'in mağduru sağ kol, sol skapula ve sol koltuk altı bölgesinden biri toraksa nafiz olacak şekilde toplam üç bıçak darbesiyle iç organ yaralanmasına sebebiyet vermeksizin solda oluşan pnömotoraks nedeniyle hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığı, yaralama esnasında sanık Yaşar'ın da Emrah'î tutarak ve kendisi de el ve yumrukları ile vurarak fiile doğrudan iştirak ettiği olayda;

Ciddi bir engel bulunmamasına rağmen sanıkların mağdurda meydana getirdikleri yaraların yeri ve niteliği, olayın gelişimi ve sanıkların sayısı da dikkate alındığında, sanıkların eyleme bağlı olarak ortaya çıkan kastlarının yaralamaya yönelik olduğu anlaşılmakla, olayın oluşu ve yaraların niteliği de gözetilerek, bıçakla kasten yaralama suçundan alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle hüküm kurulması yerine, suç vasfında hataya düşülerek, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yazılı şekilde hüküm kurulması,

 

Bozmayı gerektirmiş olup, sanık Yaşar ile sanıklar Yaşar ve Halim müdafiilerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükümlerin tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak CMUK.nun 321.maddesi gereğince (BOZULMASINA), bozma nedenine ve tutuklulukta geçen süreye nazaran sanıklar müdafiilerinin tahliye isteminin reddine, 11/07/2014 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

Kaynak: www.hukukmedeniyeti.org

 

 

 

 

Bu metin toplam 166 defa görüntülenmiştir