FALİYET ALANLARIMIZ
Tüketici Hukuku
Mehmet Çakır Hukuk Bürosu, Tüketici Hukuku alanında tüm deneyim ve birikimleriyle müvekkillerine hizmet sunmaktadır.

Tüketici Hukuku, ülkemiz için genç bir hukuk dalıdır. Tüketici hukukunun amacı, tüketicinin sağlık, güvenlik ve ekonomik çıkarlarını korumaktır. Aydınlatıcı, eğitici, zararları tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlem almak, gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmektir. Toplumda tüketici bilincinin oluşturulması bu bilincin yaygınlaştırılması hedeflenir. 

Tüketici bilincinin yaygınlaşması ile birlikte bu alanda uzmanlaşmış avukatlara ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Tüketici hukuku, son dönemde bir çok avukatın uzmanlaşmak istediğini, uzmanlaştığı bir dal haline gelmiştir. Tüketici hukuku, tüketiciyi; bir malı veya hizmeti ticari ya da mesleki kullanım dışında alan, kullanan gerçek ya da tüzel kişilerdir. Tacirler, tüketici sayılmazlar. Bir mal ya da hizmeti ticari olarak alanlar tüketici olarak değerlendirilmez. 

Tüketici hukukunda, taraflardan biri tüketici kabul ediliyorsa, konu tüketici hukukunda değerlendirilebilir demektir.

Avukat Mehmet Çakır Hukuk Bürosu, son yıllarda revize edilen bir hukuk dalı olan Tüketici Hukuku açısından tüketicilerin güncel mevzuata uygun bir şekilde bilgilendirilmesini sağlar. Ayrıca Tüketici Mahkemeleri nezdinde davalarının açılması ve açılmış davalarının takibi süreçlerini yürütür. Tüketici Hakem Heyetleri nezdinde tüketicinin temsili hususunda da müvekkillerine çözüm odaklı bir çalışma ile hukuki destek sunmaktadır.

Bu metin toplam 165 defa görüntülenmiştir