FALİYET ALANLARIMIZ
Şirketler ve Ticaret Hukuku
Mehmet Çakır Hukuk Bürosu, Ticaret Hukuku alanında tüm deneyim ve birikimleriyle müvekkillerine hizmet sunmaktadır.

Türk Ticaret Hukuku, ticari faaliyetler sonucu doğan ticari ilişkiler ile ilgili uyuşmazlıkları, ticari ilişkileri düzenler. İnsanlar arasındaki borç ilişkileri ticari faaliyetlerden dolayı ise ticaret hukuk içerisinde değerlendirilir. Şayet ticari bir ilişkiden kaynaklanmayan bir borç ilişkisi varsa bu durumda borçlar hukukuna göre işlem yapılır. 

Ticaret Hukuku, insanlar arasındaki ticari ilişkileri içerir. Sermaye Piyasası Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu da ticaret hukuku kanunlarındandır. Ticaret hukuku genel olarak tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, acentelik, ticaret ortaklıkları ile ilgidir. Ticaret ortaklığı denilince kollektif, komandit, anonim, limited, kooperatif ortaklıklar anlaşılır. 

Ticaret Hukukunu ilgilendiren belgeler düzenlenme biçimleri isme yazılı yazılı ve hamiline yazılı poliçe, bono, çek, emtia senetleri, taşıma senetlerdir. Deniz ticaret hukuku, sigorta hukuku da ticaret hukuku dalındandır.

Büromuzda şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, şirketin kurulması ve tescil edilmesi, temsilci atanması ve yetkilerinin belirlenmesi, yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarının yürütülmesi, sermaye artırım ve azaltımları, ana sözleşme değişiklikleri, halka açılma, bağlı şirketler, adres ve unvan değişiklikleri, hisse senetleri ve tahvillerle ilgili işlemler ve gerektiğinde şirketin tasfiyesi ile her türlü ticari davalarda hukuki danışmalık ve destek hizmeti verilmektedir. Büromuz ayrıca şirket tüzel kişiliklerinin sona erdirilmesiyle birlikte iflas, konkordato, iflasın ertelenmesi gibi konularda da hukuki danışmanlık ve hukuki destek vermektedir.

Bu metin toplam 148 defa görüntülenmiştir