FALİYET ALANLARIMIZ
Sendika Hukuku
Büromuzun Sendika Hukuku meselelerinde, müvekkillerimize işçi-işveren ilişkileri, toplu sözleşmeler ve işverenle sendikalar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik hususlarda danışmanlık hizmeti vermektedir. 

Bu birim tarafından bugüne kadar yürütülen başlıca işlem ve davalar : 

- Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılma ve sözleşme hazırlama, 
- Yetki itirazı davaları (sendikaya karşı açılan) , 
- İş kolu tespiti davaları, 
- Yüksek hakem kuruluna müracaat ve görüşmelere katılma, 
- Grev ve lokavt uygulamaları, 
- Kanunsuz grev, 
- Sendikal tazminat davaları.
Bu metin toplam 157 defa görüntülenmiştir