FALİYET ALANLARIMIZ
Miras Hukuku
Mehmet Çakır Hukuk Bürosu, Miras Hukuku alanında tüm deneyim ve birikimleriyle müvekkillerine hizmet sunmaktadır. 
Miras; murisin vefatından sonra eş ve çocuklar başta olmak üzere mirasçılarına bıraktığı para ile ölçülebilen haklar ve borçlardır. 

Miras Hukuku; insanların ölümü ya da mahkeme kararıyla gaipliğine karar verilmesi durumda kişinin sahip olduğu maddi değeri olan tüm haklar ve borçlarının, mal varlığının akıbetini, bu hak ve borçların kime ne oranda devredileceğini düzenleyen hukuk dalıdır. 

Ölüm, insan hayatının tıbben sona ermesi durumudur. Gaiplik kararı ise, bir kişiden uzun süre haber alınamaması, ölüm olasılığının yüksek olması durumunda, bu kişilerin kişiliğinin mahkeme kararıyla sona erdirilmesi durumudur. Gaiplik kararı ile kişi hakkında ölmüş gibi işlem yapılır. 

Miras hukukunda mirasçı; ölümü gerçekleşmiş ya da mahkemece gaiplik kararı verilmiş kişinin, yasalarca belirlenen mirasın ulaştığı kişiler, tüzel kişiliklerdir. 

Miras hukukunda muris ise; ölümü ya da gaiplik kararı ile mal varlığı mirasçıya geçen kişidir. Kısaca miras bırakana muris denir. 

Miras hukukunda tereke; murisin, miras olarak bıraktığı borçlar, haklar, mal varlığı kısaca mirasa konu olanlara denir.

Avukat Mehmet Çakır Hukuk Bürosu, miras hukuku alanında, vasiyetname, miras sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması, tenkis davaları, tereke tespiti, terekenin yönetilmesi, mirasın reddi, mirastan yoksun bırakılma davaları ve tereke ortaklığının giderilmesi davalarında danışmanlık ve dava takip hizmeti vermektedir.

Bu metin toplam 244 defa görüntülenmiştir