FALİYET ALANLARIMIZ
Gayrimenkul Hukuku
Mehmet Çakır Hukuk Bürosu, Gayrimenkul Hukuku alanında tüm deneyim ve birikimleriyle müvekkillerine hizmet sunmaktadır.

Özel şahıslar arasındaki geçit hakkı ve yol hakkı davalarından, izale-i şüyuu davalarına ve tapu iptal ve tescil davalarından tapu kaydının düzeltilmesi davalarına varıncaya kadar bir çok taşınmaz davalarında taraf vekilliğini yürüten Avukat Mehmet Çakır Hukuk Bürosu, gayrimenkullerin satış sözleşmelerinin düzenlenmesi, devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gayrimenkuller üzerinde ayni hakların tesis ve terkin edilmesi, tapu-sicil-kadastro müdürlüklerindeki işlemlerin takibi, yabancıların mülk edinmesi, tapu iptali, yolsuz tescilin düzeltilmesi, müdahelenin men’i davalarının açılması ve takibi süreçlerini yürütür. Tüm bunların yanında; inşaat proje ve sözleşmelerinin hazırlanması ve gayrimenkul değer tespiti konularında danışmanlık hizmeti sunarak, müvekkillerinin yatırımlarından maksimum düzeyde fayda sağlamasını hedefler. Ayrıca; kira sözleşmelerinin tanzimi, kira bedeli tespiti ve uyarlaması davalarının açılması ve yürütülmesi, kira alacağının tahsili ve taşınmazın tahliyesi süreçlerinde müvekkillerine hukuki danışmanlık ve destek sunmaktadır.

Bu metin toplam 158 defa görüntülenmiştir