FALİYET ALANLARIMIZ
Fikri Mülkiyet Hukuku
Fikri Mülkiyet Hukukundan doğan telif hakları ile markalar, patentler, endüstriyel tasarımlar gibi Sınai Mülkiyet Hukuk adı altında hukuki rejime kavuşmuş bulunan unsurlar, bunları bulan ve ilk olarak orta koyan sahipleri için en önemli varlıklarındandır.

Mehmet Çakır Hukuk Bürosu, kişilere ticari markalarını, patentlerini, endüstriyel tasarımlarını, ticari sırlarını ve telif haklarını nasıl koruyacakları hususlarında titiz bir danışmanlık ve dava vekilliği hizmeti sunmaktadır.

- Markalar, patentler, endüstriyel tasarımlar ve telif hakları ile ilgili C.Savcılığına yapılacak her türlü şikayetler ile bu husustaki ceza mahkemelerinde açılan davaların takibi,
- Taklit ve korsan ürünlerin toplatılması,
- Taklit ve korsan ürünleri için mahkemeler kanalıyla tespit yaptırılması,
- Taklit ve korsan ürünler için hukuk mahkemelerinde tazminat davaları açılması ve devam ettirilmesi,
- Türk Patent Enstitüsü nezdinde her türlü başvuruların, itiraz ve şikayetlerin yapılması,
- Yasal şartları haiz olmayan tescillerin hükümsüzlüğü,
- Tescil hakkının ihlaline dayalı maddi manevi tazminat , ihlalin men’i davaları.
Bu metin toplam 152 defa görüntülenmiştir