FALİYET ALANLARIMIZ
Dava & Uyuşmazlık

Avukat Mehmet Çakır Hukuk Bürosu; adli ve idari yargı birimleri nezdinde hukuki uyuşmazlıklardan doğan tüm davaların başlatılması ve takibi süreçlerini yürütür. Ayrıca her türlü yargılama ve tahkim yollarının ulusal ve uluslararası platformda takibi yapılmaktadır. Kural olarak öncelikle uyuşmazlığın ortaya çıkmasını engellemek amacıyla caydırıcı ve önleyici tedbirler alınmakla birlikte, uyuşmazlığın kaçınılmaz olması halinde, müvekkil menfaatlerine en uygun yöntemler izlenir ve sorunu en kısa yoldan çözmek için gerekli adımlar atılır. Kişilere ve kurumlara gönderilecek ihbar, ihtar, cevap metinlerinin hazırlanması ve muhataplarına ulaştırılması işlemlerini titizlikle yürütmenin yanında, adli makamlara yansımış ya da yansımamış herhangi bir konu hakkında müvekkillerine hukuki destek sunmaktadır.

Bu metin toplam 147 defa görüntülenmiştir