FALİYET ALANLARIMIZ
Ceza Hukuku

İnsan sosyal bir varlıktır ve toplum içinde yaşar. Ne var ki toplumu oluşturan bireylerin  birbirleriyle olan ilişkilerine yansıyan ve her bireyde farklı farklı olan istek ve arzuların toplumda bir çatışma oluşturmaması imkansızdır. İnsanların özgürlüğünün sınırı diğer insanların özgürlüklerinin başladığı noktada biter. İşte Ceza Hukuku bu toplumsal çatışmayı önlemek ve bu özgürlükleri yine toplum yararına korumak ve sınırlandırmak için birçok hüküm getirmiştir. Toplumda oluşan çıkar çatışmalarının önlenmesi ve bireylerin güvenli bir biçimde yaşamalarını sağlamak için ceza hukukuna ihtiyaç vardır.

 

Ceza hukuku devletin ceza yaptırımı tehdidi ile uygulanmasını sağlamaya çalıştığı emir ve yasakları kapsayan hukuk kurallarını ifade eder. Ceza hukuku ilk önce emir ve yasakları belirler,ki bunlar suçlar kısmını oluşturur, ve sonrasında emir ve yasaklanmış fiillerin hukuki sonuçlarını tayin eder, bu kısım da ceza kurallarının müeyyide kısmını teşkil eder. Hukukumuzda suç olarak tanımlanmış; öldürme, yaralama, uyuşturucu ticareti yapmak, rüşvet, zimmet, irtikap, adam kaçırma, cinsel saldırı, bilişim suçları, siyasi ve terör suçları gibi bir toplumda oluşabilecek hemen bütün uyuşmazlıklarda çeşitli suç ve yaptırımlar öngörmüştür. Ceza hukuku avukatlığı teknik bir konu olup uzmanlık ve tecrübe gerektiren bir meslek koludur.


Avukat Mehmet Çakır Hukuk Bürosu; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuatlarda yer alan suçlar kapsamında, soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında şüpheli/sanıklar için müdafilik, müşteki/katılanlar için vekillik hizmeti vermekle birlikte, ilk derece mahkemesi ve Yargıtay nezdinde görülen davalarda savunmanın hazırlanması ve duruşmalarda hazır bulunulması yönünden takibini titizlikle sağlamaktadır. Bunların yanında Ceza Hukuku’na ilişkin her türlü konuda da danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Bu metin toplam 149 defa görüntülenmiştir