FALİYET ALANLARIMIZ
Arabuluculuk
Arabuluculuk, alternatif bir çözüm yoludur.Türkiye’de arabuluculuk, 22.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu (HUAK) ile bir “alternatif uyuşmazlık çözümü” yolu olarak uygulanmaya başlamıştır. 

Arabuluculuk ne demektir? 
Arabuluculuk, günümüzde dostane yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemidir. 

Arabulucu kimdir? 
Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaya çağlayan tarafsız üçüncü kişidir. 

Arabulucu tam olarak ne işi yapacak? 
Arabulucu, bu süreçte karar veren kişi değildir. Hatta taraflara herhangi bir çözüm de önermez. Taraflar uyuşmazlığı kendileri uzlaşarak çözerler. Arabulucu, tarafların aralarındaki asıl uyuşmazlığı ve menfaatlerini tespit ederek bu konularda tartışmalarını ve çözüm bulmalarını sağlamaya çalışır. Burada taraflar kendi çözümlerini kendileri üretirler ve bunu yaparken birbirlerini anlamaya çalışırlar. 

Ne zaman arabulucuya gidebilirim? 
Karşı tarafla aranızda uyuşmazlık çıktıktan ve fakat mahkeme veya tahkime başvurmadan önce arabulucuya gidebileceğiniz gibi mahkemeye dava açtıktan sonra da her safhada arabulucuya gidebilirsiniz. 

Tüm davalar arabuluculuk kapsamında mıdır? 
Hayır. Arabuluculuk ancak tarafların serbest iradeleriyle karar verebilecekleri konularda mümkündür. Daha açık bir ifadeyle; kamu düzenini ilgilendirmeyen ve cebri icraya elverişli konularda taraflar arabulucuya gidebilirler. Tarafların sözleşme konusu yapamayacakları konularda örneğin ceza davalarında, nüfus kaydına ilişkin davalarda veya çocukların velayetine ilişkin davalarda arabuluculuk mümkün değildir. Ayrıca yapılan mevzuat değişikliği ile bir kısım iş davaları başta olmak üzere dava açmadan önce arabulucuya başvurmak zorunlu hale getirilmiştir. 

Arabulucuya başvurmakla dava açmaktan vazgeçmiş mi olurum? 
Hayır. Taraflar arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak ve bu süreçten vazgeçmek konusunda tamamen serbesttir. Kendi isteğiniz ile başlattığınız bu süreci yine kendi isteğinizle sona erdirip mahkemeye başvurabilirsiniz. 

Arabulucuyu nasıl seçeceğim? 
Zorunlu arabuluculuk yolunda adliyelerde yer alan arabuluculuk bürolarına başvuru yapıldığında arabulucular otomatik olarak atanmaktadır. Yine taraflar da anlaşarak bir arabulucu belirleyebilmektedirler.  

Arabuluculuk pahalı bir yöntem midir? 
Süreç sonuçlanıncaya kadar arabuluculuk sürecinde taraflar, davadan farklı olarak herhangi bir harç yatırmak zorunda olmayıp, tebligat, bilirkişi, tanık ve keşif gibi giderler de ödemezler. Sadece, faaliyet süresine göre arabulucuya, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesine uyarınca ücret ödenir. Taraflar eğer avukatları ile bu sürece katılacaklarsa avukatlarına da ücret ödeyeceklerdir. 

Arabuluculuk sürecindeki ücret ve masrafları kim karşılayacak? 
Taraflar aksini kararlaştırmadıkça, arabuluculuk sürecindeki tüm masrafları eşit olarak karşılayacaklardır. 

Arabuluculuk süreci sonunda vardığım anlaşma benim için bağlayıcı mıdır? 
Taraflar arabuluculuk sürecinin sonunda bir anlaşmaya varırlarsa bu anlaşmayı, asıl uyuşmazlık hakkındaki yetki ve görev kurallarına göre belirlenecek olan hukuk mahkemesine ibraz edip, icra edilebilirliğine ilişkin bir şerh verilmesini talep edebileceklerdir. Bu şerhi içeren anlaşma, ilâm niteliğinde belge sayılır. İcra edilebilirlik şerhinin verilmesi, niteliği itibariyle bir çekişmesiz yargı işi olduğundan buna ilişkin inceleme dosya üzerinden de yapılabilecektir. 

Mahkeme icra edilebilirlik şerhi verirken neye dikkat edecektir? 
Mahkeme; anlaşmanın ve içeriğinin, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği işler arasında yer alıp almadığı ve cebri icraya elverişli olup olmadığı yönünden inceleme yapacaktır. 

Arabuluculuk yoluyla anlaştığımda avantajım nedir? 
Dava boyunca yapmak zorunda kalacağınız tüm masraflardan (posta gideri, bilirkişi, keşif vb. masraflar, yol giderleriniz gibi) ve yargılama nedeniyle diğer işlerinizden kısıtlayıp, adliyeye ayırmak zorunda kalacağınız zamandan tasarruf etmiş olursunuz. 

- Mahkemeye göre daha kısa sürer. 
- Sonuç, tarafların kontrolündedir. 
- Geleceğe bakılır, mevcut hukuki durumun değil, menfaatin korunması esastır. 
- Güvenirlik ve gizlilik önemlidir; taraflar mahkeme önünde konuşamayacaklarını burada rahatlıkla konuşabilirler. 
- Psikolojik ve sosyolojik riski azdır; daha az yeni sorun doğurur. 
- Tarafların anlaştıkları yöntem ve çözüm tarzı esastır, esnektir. 
- Anlaşmayla çözülür; iki tarafta kazanır, tarafların sosyal ve ekonomik ilişkileri devam eder.

Av. Mehmet Çakır Hukuk Bürosu olarak arabuluculuk yoluna başvuru işlemleri başta olmak üzere, müzakerelere katılma, icra edilebilirlik şerhi alma ve bu yönde tüm hukuki işlemlerde hizmet vermekteyiz. 
Bu metin toplam 150 defa görüntülenmiştir